RATY

 

- proste formalności,
- niskie koszta obsługi,
- najniższe oprocentowanie na rynku,
- szybka decyzja kredytowa,
- bez zaświadczeń o zarobkach,
- okres kredytowania - od 3 do 36 miesięcy.

 
ABY KUPOWAĆ NA RATY WYSTARCZY:
·         dowód osobisty
·         drugi dokument ze zdjęciem (nie dot. legitymacji emeryta/rencisty)
Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
·         oryginale zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
Emeryci
·         ostatni odcinek emerytury/świadczenia lub wyciąg z banku (w przypadku świadczeń przelewanych na konto)
Renciści
·         ostatni odcinek renty lub wyciąg z banku
·         decyzja o przyznaniu renty ze wskazaniem okresu, na jaki renta została przeznaczona lub inny dokument potwierdzający okres obowiązywania świadczenia (np. kopia odpowiednich stron legitymacji rencisty)
Osoby prowadzące działalność gospodarczą
·         dokumenty rejestrowe działalności: wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz REGON
·         dokumenty potwierdzające dochód (Zasady ogólne: PIT5 za ostatni miesiąc; Ryczałt: oświadczenie o miesięcznych dochodach na druku Sygma Bank; Karta podatkowa: oświadczenie o miesięcznych dochodach na druku Sygma Bank)
·         Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami ZUS lub potwierdzeni wpłat składek za ostatnie 3 miesiące (bank. dow. wpłaty)
Prowadzący gospodarstwo rolne
·         zaświadczenie o dochodach wydane przez Urząd Gminy lub aktualny nakaz płatniczy wydany przez Urząd Gminy
·         zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami lub potwierdzenia wpłat składek za ostatnie 3 okresy lub zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem rolnym wydane przez Urząd Gminy, lub potwierdzenie wpłaty podatku za bieżący rok

 Ponadto kredytujemy wolne zawody, zawody kontraktowe oraz marynarzy. Dodatkowych informacji udzielają sprzedawcy.

Copyright 2018 P.H.Bartex. Projekt i wykonanie: Bull Design